Podstawy marketingu sieciowego

podstawy marketingu sieciowego

Marketing wielopoziomowy, w skrócie zwany mlm staję się coraz popularniejszą formą zarobku. Podstawy marketingu sieciowego tworzy idea budowania gęstej pajęczyny połączeń międzyludzkich.

Prowadzi to do stworzenia całej sieci koneksji, których efektem ma być prowizja czyli dochód. Każda osoba przynosi zyski komuś, kto ją rekrutował do współpracy. Zatem dół zawsze zarabia na górę – buduje się struktura hierarchiczna. Jednakże wszyscy mają prawo do prowadzenia własnego naboru, toteż istnieje bardzo wiele odgałęzień od budowanej sieci. Stąd też określenie marketingu wielopoziomowego.

 

Podstawy marketingu sieciowego

Przede wszystkim MLM jest ogólnodostępną formą prowadzenia działalności. Podstawy marketingu sieciowego zakładają, iż najważniejszą cechą jest umiejętność utrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi. Dzięki temu można wziąć udział w budowaniu biznesu niezależnie od posiadanego kapitału początkowego.

 

Relacje

Liczą się relacje, umiejętności i cechy, takie jak na przykład charyzma. Jak już wcześniej zostało wspomniane, głównym założeniem prowadzenia działalności typu network marketing jest rekrutacja nowych członków. To właśnie dzięki temu stanowi on tak powszechną i dzisiaj i ogólnodostępną formę zarabiania pieniędzy.

Inwestycja początkowa

Osoby, które przystępują do działalności w multi-level marketingu często ponoszą pewien koszt wstępny. Nie jest to jednak kolosalne wpisowe, jak, dajmy na to, w przypadku piramidy finansowej. Ponadto dokonywana wpłata zostaje przeznaczona na konkretny cel: katalogi, próbki produktów, czy szkolenia wstępne. W przypadku chęci zrezygnowania z udziału w biznesie najczęściej można dokonać zwrotu otrzymanego zestawu startowego, dzięki czemu odzyskuje się wydane pieniądze. W związku z tym, nawet w przypadku konieczności zainwestowania niewielkiej kwoty, network marketing nadal pozostaje szeroko dostępną formą zarobku.

 

Cechy charakteru jako podstawy marketingu sieciowego

podstawy marketingu sieciowego cechyIstnieje kilka zasadniczych kwestii cechujących podstawy marketingu sieciowego. Pierwszą z nich jest wspomniana już dostępność tej formy działalności a za czym idzie sama chęć jej prowadzenia. Do interesu może dołączyć praktycznie każdy. Dopiero czas i zyski zweryfikują słuszność decyzji o przyłączeniu się do budowanej przez kogoś sieci. Jednakże przy samym naborze nie ma żadnych kryteriów, które mogłyby odrzucać potencjalnych kandydatów.

Charyzma

Kolejną podstawą prowadzenia w marketingu sieciowym jest charyzma. To jedna z najistotniejszych części związanych bezpośrednio zarówno z prowadzeniem rekrutacji jak i sprzedażą produktu. Odpowiednia prezentacja idei marki oraz właściwe przedstawienie oferty prowadzą wprost do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli zysku (w postaci nowej zrekrutowanej osoby lub pieniędzy w przypadku finalizacji sprzedaży).

Kreatywność

Inną bazową częścią marketingu wielopoziomowego jest kreatywność. Współgra ona z charyzmą, pomaga dobierać słowa w czasie prezentacji, rozmowy z klientem lub ewentualnym nowym członkiem naszej sieci. Stosowane porównania czy przywoływane historie zawsze działają na wyobraźnię osób, z którymi akurat konwersujemy.

Otwartość

Następnym elementem stanowiącym podstawy marketingu sieciowego jest otwartość. Po pierwsze trzeba być stale otwartym na zmiany w ofercie firmy. Szybkie przyswojenie informacji odnoszących się do rozpowszechnianych produktów pomaga zarówno w sprzedaży, jak i naborze nowych kandydatów do grupy. Po drugie otwartość konieczna jest również przy uczeniu się metod działania w marketingu sieciowym.

Dokształcanie się w kierunku psychologii i coachingu oraz metodach sprzedaży ma istotne znaczenie w zwiększaniu efektywności. Po trzecie otwartość jest konieczna przy nawiązywaniu nowych kontaktów z ludźmi. Szybko bowiem, rozbudowując swoją sieć sprzedaży, zaczynamy wykraczać poza krąg najbliższych znajomych (zasoby w końcu wyczerpują się) i spotykamy zupełnie nam nieznane wcześniej osoby, z którymi nie tylko musimy mieć kontakt, ale które także musimy zarazić ideą udziału w prowadzonej przez nas działalności lub chęcią posiadania oferowanych przez nas produktów.

Samodyscyplina

Kwestią stanowiącą podstawy marketingu sieciowego jest także samodyscyplina. To bardzo istotna cecha, która ma znaczący wpływ na to, jaki dochód jesteśmy w stanie osiągnąć. Chociaż działanie w marketingu wielopoziomowym zakłada dysponowanie czasem według własnych predyspozycji należy pamiętać, że budowanie koneksji oraz sprzedaż bezpośrednia to bardzo wymagające zajęcia, przy których konieczna jest dobra organizacja czasu pracy. Bez tego nie da się osiągnąć wysokiego dochodu.

Sumienność

Oczywiście istnieje wiele innych istotnych cech, które są konieczne do budowania własnej sieci. Jedną z nich jest na przykład sumienność. Zakłada ona nie tylko wspomnianą wcześniej pracowitość, czy organizację pracy, ale również wytrwałość w tym, co robimy. Zbyt szybkie zniechęcenie się, na przykład przez brak efektów, prowadzi do rozpadu struktury. Osiadając na laurach wyrzucamy pieniądze i czas w błoto. Inną taką cechą jest na przykład cierpliwość. Jest ona ważna nie tylko przy oczekiwaniu na zyski, ale także w przypadku konieczności nabywania licznych nowych umiejętności oraz wykorzystywania ich w praktyce.

Zorientowanie na cel

Ostatnią, choć nie najmniej ważną cechą bazową w marketingu sieciowym jest mocne nastawienie na cel. Tylko osoba, która faktycznie posiada jakieś założenia i cele oraz chce osiągnąć sukces będzie w stanie dążyć do uzyskania jak najwyższych wyników pracy. Założenie sukcesu stanowi bowiem najlepszą motywację do działania a nikt nie potrafi zmotywować człowieka do pracy jak on sam.

 

Produkt jako jedna z podstaw MLM

podstawy marketingu sieciowego produktCechy budujące podstawy marketingu sieciowego wyraźnie wskazują na to, iż w tym rodzaju biznesu liczą się głównie ludzie. Tylko oni są w stanie zbudować pajęczynę koneksji prowadzącą do zwiększania zysku. Ponadto to na ludziach spoczywa główny ciężar przekonywania innych do prezentowanej marki. Spycha to sam w sobie produkt na nieco dalszy plan. Nie oznacza to jednak, że nie odgrywa on kompletnie żadnej roli.

Po pierwsze produkt cały czas pozostaje w obiegu. Faktem jest, iż największy dochód przynoszą rekrutacje ze względu na hierarchiczny, wielopoziomowy podział zysków. Jednakże sama sprzedaż produktu także stanowi formę zarabiania pieniędzy. Dzięki niej uzyskujemy bezpośredni dochód.

Narzędzie rekrutacyjne

Po drugie produkt jest również narzędziem, którym należy posługiwać się przy prezentacji idei firmy oraz oferty marki. To bardzo ważna rola, gdyż to on ma głównie przyciągnąć kolejnych zainteresowanych. Sprawia on, że nasze propozycje stają się realne, opierają się o rzeczywiście istniejący element i czynią ideę rozpowszechniania marki kwestią wartościową, pozbawioną fikcyjności.

Wysoka jakość

Ze względu na bardzo częste niesłuszne porównania marketingu wielopoziomowego do piramidy finansowej wiele osób uważa, że oferowany produkt jest niewarty nabycia i służy wyłącznie budowaniu hierarchii zarobków. Należy zatem podkreślić, że w przypadku firm działających na zasadzie network marketingu produkt najczęściej jest elementem bardzo wysokiej jakości. Tworzony jest on z odpowiednią starannością. Ponadto forma prowadzenia biznesu, która wyklucza istnienie administracji oraz sieci dystrybucji czy transportu, znacznie zmniejsza koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu produkt może być bardzo dobry i jednocześnie niewiele kosztować.

Ogólnie podstawy marketingu sieciowego tworzy bardzo rozbudowana choć dosyć klarowna grupa cech, które można już posiadać lub dopiero nabyć, a które to prowadzą wprost do sukcesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *