Branża MLM

branza mlm

Branża MLM doczekała się już wielu określeń (na przykład network marketing, czy spolszczone marketing sieciowy lub marketing wielopoziomowy). Oprócz różnorodnego nazewnictwa może poszczycić się także szeroką reprezentacją w literaturze obejmującej marketing czy mechanizmy psychologiczne.

Mało kto nie wie dzisiaj z czym to się je. Wiele osób także na własnej skórze doświadczyło tego w jaki sposób działa marketing wielopoziomowy. Stykamy się z nim nie tylko dzięki przedstawianym nam ofertom, ale często również samo próbujemy swoich sił w ramach danej marki chcąc zwiększyć swój normalny dochód.

Pomimo wielu wątpliwości związanych z działalnością network marketingu staje się on coraz pewniejszą formą zarobku i coraz bardziej zaufanym sposobem nabywania upragnionych produktów. Wszystko to wynika z tego, iż branża mlm coraz bardziej zyskuje na popularności.

Branża MLM czyli biznes XXI wieku..

Przy każdej historii sukcesu zadajemy sobie pytanie: jak to się wszystko zaczęło? Jeśli chodzi o marketing wielopoziomowy to wcale nie jest on wymysłem XXI wieku. Po prostu współcześnie widzimy jego największy rozkwit. Sama historia marketingu sieciowego sięga dużo głębiej, być może aż do XIX wieku.

Właśnie wtedy rozpoczynały swą działalność pierwsze osoby mające pomysł na coś, co było analogiczne do współczesnego marketingu sieciowego. Jednak długo jeszcze trwało nim zarysowała się bardzo wyraźna granica pomiędzy prowadzeniem marketingu wielopoziomowego a oszustwem jakim jest piramida finansowa.

Amway Corporation – Pierwowzór

Najbardziej znaną i uznawaną za prekursorską w dziedzinie network marketingu firmą jest amerykańska Amway. Korporacja ta powstała w drugiej połowie XX wieku i oparła swoją działalność na sprzedaży bezpośredniej.

Niechęć do wprowadzenia swoich produktów do sprzedaży detalicznej oraz budowa sieci niezależnych sprzedawców ściągnęła na to przedsiębiorstwo wiele kłopotów prawnych. W końcu jednak Amway dociekło swoich praw i dzisiaj stanowi najlepszy na świecie przykład tego jak w praktyce działa branża mlm. Dodatkowo to właśnie Amway zainicjowało wprowadzanie sprzedaży w systemie multi-level marketingu na grunt internetowy.

Jak działa branża mlm?

branza mlm jak dzialaPunktem wyjściowym w przypadku network marketingu jest oczywiście produkt. Jego faktyczne istnienie jest najmocniejszym argumentem przeciwko porównaniom mlm do piramidy finansowej. Produkt jest odpowiedni jakościowo i częstokroć ma niższą cenę, niż w przypadku analogicznej rzeczy kupowanej detalicznie. Wynika to z oszczędności firmy, która stosuje marketing wielopoziomowy.

Nie opłaca ona bowiem rozbudowanej administracji, transportu, dystrybucji czy umów i składek społecznych oraz zdrowotnych dla pracowników. Dzięki temu klient w większości opłaca faktyczną cenę wyprodukowania danej rzeczy i dostarczenia jej do niego.

Sprzedawcy

Wokół produktu skupieni są sprzedawcy. To właśnie na nich opiera się cała branża mlm. Źródłem zarobków są bowiem prowizje, które rosną wraz z ilością podlegających pod daną osobę sprzedawców. Co prawda sama sprzedaż produktów też jest ważna i dostarcza pewnych zysków, jednakże największy dochód uzyskuje osoba, która znajduje się wyżej w hierarchii stworzonej sieci sprzedażowej.

Dlatego też najważniejszym zadaniem każdej osoby działającej w network marketingu jest rekrutacja kolejnych członków. W ten sposób powstaje bardzo rozbudowana pajęczyna koneksji, której finalnym efektem są zarobione pieniądze. Osoby rekrutowane do grupy działającej na rzecz rozpowszechniania danej marki często dokonują swego rodzaju wpisowego – na przykład opłaty za próbki produktu oraz katalogi. Należy jednak pamiętać, że ta wstępna opłata nie stanowi żadnej podstawy dochodu i jest najmniej istotną częścią marketingu wielopoziomowego, który bazuje na ludziach i ich aktywnej działalności.

Sukces

Nabór kolejnej osoby do budowanej struktury zawsze jest swego rodzaju sukcesem. Jednakże dobrze byłoby przekonać ją zarówno do produktu jak i idei marki. Dzięki temu zyskamy jednocześnie sprzedawcę oraz rekrutującego, który będąc pod nami rozbuduje naszą sieć dalej.

Zachęcenie tylko do jednej z tych kwestii nie stanowi jednak całkowitej klapy. Osoba, które chętnie będzie działać, choć nie chce produktu, przyciągnie do nas następnych nabywców. Natomiast osoba, która jest niechętna do działania, ale z przyjemnością będzie korzystała z możliwości zakupu produktów (najczęściej z odpowiednią zniżką dla sprzedawców) tak czy inaczej przyniesie zysk w postaci prowizji od kwoty, którą płaciła za zakupione produkty.

W tym wypadku każdy wygrywa, bo osoba będąca w strukturze nie tylko ma prawo do tańszego nabywania produktów, ale również do tego, by w każdej chwili rozpocząć własną sprzedaż oraz nabór do grupy.

Rozwój MLM

branza mlm rozwojMinęło już wiele lat odkąd Amway Corporation dało świetny przykład innym działaczom i branża mlm zaczęła rosnąć w siłę. Liczne firmy na całym świecie poszły za przykładem Amway i zajęły się systemem sprzedaży bezpośredniej za pomocą sieci przedstawicieli handlowych, porzucając tradycyjne formy handlu detalicznego.

To nie piramida finansowa

Od tego czasu bardzo dużo zmieniło się w kwestii postrzegania network marketingu. Coraz rzadziej porównuje się go do nielegalnej działalności jaką jest tworzenie piramidy finansowej. Liczba osób dostrzegających różnicę pomiędzy tymi pojęciami (istnienie produktu, bardzo niskie wpisowe, struktura, która nie jest tylko pionowa lecz również rozrasta się) stale się zwiększa.

Ponadto realne sukcesy odnoszone przez ludzi działających w marketingu wielopoziomowym udowodniły, że branża mlm to skuteczny sposób na zarabianie pieniędzy. Ludzie ci często zostają trenerami lub w jakiś inny sposób dzielą się swoją wiedzą na temat marketingu wielopoziomowego.

Aktywne działanie

Skuteczność tej metody nie oznacza jednak, że jest ona prosta i szybka. Aby osiągnąć prawdziwy sukces i w znaczący sposób zwiększyć swoje dochody należy przede wszystkim dobrze organizować swój czas i sumiennie pracować.

Istotne jest również stałe dokształcanie się w zakresie psychologii oraz nowych metod działania. Właśnie dlatego branża mlm w znaczący sposób wkroczyła również w świat kultury. Rośnie liczba trenerów network marketingu, którzy oferują swoje usługi w ramach szkoleń. Ponadto często osoby takie wygłaszają publiczne wykłady odnoszące się do multi-level marketingu.

Profesjonalne szkolenia

Silną pozycję na rynku zyskują także książki mające być swojego rodzaju instruktarzem dla osób, które chcą działać w marketingu wielopoziomowym. Najstarszą tego typu pozycją jest chyba „Myśli i bogać się. Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces” Napoleona Hilla. Książka ta powstała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1937 roku! Od tego czasu liczba tego typu pozycji na półkach księgarskich znacznie wzrosła. Wiele z nich znalazło się na listach bestsellerów a ich autorzy są znani na całym świecie. Jako przykłady można by tutaj wymienić choć Roberta Kiyosaki czy Bob Proctor lub Charles Duhigg.

Chociaż marketing wielopoziomowy nadal budzi dosyć sporo kontrowersji i wiele osób posiada wątpliwości związane z tego typu działalnością, to niezaprzeczalnym jest fakt, iż stanowi on jeden z najmocniejszych elementów tworzenia własnego biznesu we współczesnym świecie.

Na szczęście Polska nie pozostała w tyle i również tutaj rozwijają się liczne marki, które opierają się na działaniu na zasadach multi-level marketingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *